Prázdny košík
 x 

Prihlásiť

Login to your account

Username *
Password *

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Prevádzkovateľom služby je Websitemaster a.s., akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom u Městského súdu v Prahe v oddílu B, vložka číslo 11178 pod identifikačným číslom 276 10 128, so sídlom Přátelství 986/19, Praha 10 - Uhříněves, PSČ 104 00.
Ďalej len "prevádzkovateľ".

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom služby je Websitemaster a.s., akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom u Městského súdu v Prahe v oddílu B, vložka číslo 11178 pod identifikačným číslom 276 10 128, so sídlom Přátelství 986/19, Praha 10 - Uhříněves, PSČ 104 00.
Ďalej len "prevádzkovateľ".

2. Služba

 • 2.1. Prevádzkovateľ poskytuje službu k vytváraniu www stránok. Táto služba je dostupná na internetovej adrese www.estranky.sk. Stránky užívateľov sú prevádzkované na doménach tretieho rádu www.neco.estranky.cz. Ďalej len "služba".
 • 2.2. Predmetom zmluvy je záväzok prevádzkovateľa zaistiť prevádzku ponúkanej služby Užívateľovi a záväzok užívateľa za túto službu platiť poplatky podľa platného cenníku prevádzkovateľa.

3. Uzatvorenie zmluvy

 • 3.1. Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba sa môže stať užívateľom služby vytváranie www stránok (ďalej len „Užívateľ“).
 • 3.2. K objednaniu služby zo strany Užívateľa dôjde na základe vyplneného a odoslaného registračného formulára prostredníctvom siete internet.
 • 3.3. Objednaním služieb prostredníctvom siete internet vyslovuje Užívateľ svoj záväzok riadiť sa týmito všeobecnými podmienkami rovnako, ako by tieto podmienky boli podpísané vo forme zmluvy. Všeobecné podmienky sú záväzné v platnom aktuálnom znení, ktoré je verejne prístupné na stránkach www.estranky.sk.
 • 3.4. Zmluvný vzťah založený podľa týchto všeobecných podmienok vzniká medzi zmluvnými stranami okamihom schválenia zaslaného a riadne vyplneného registračného formulára Užívateľa zo strany prevádzkovateľa služby a riadi sa ustanovením obchodného zákonníka a naväzujúcich predpisov.
 • 3.5. Na Užívateľa, ktorý je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, sa vzťahujú ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách podľa § 1810 a násl. z. č. 89/2014 Zb. občiansky zákonník.
 • 3.6. Schválením registračného formulára zo strany prevádzkovateľa je Užívateľovi zriadená služba a nastavené webové stránky na doméne www.nieco.estranky.sk a umožnená administrácia týchto stránok. O zriadení služby je Užívateľ informovaný prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedol v registračnom formulári.

Nájdete nás na Facebooku

Alpenverein

 • Najlepšie, celosvetové poistenie na hory
 • 50% zľavy z ubytovania na horských chatách
 • Rýchle a jednoduché vybavenie
 • Výhodné rodinné členstvo = deti zadarmo
 • Zľavy na služby a tovar po celom svete
  Viac informácií

Požičovňa

 • Kvalitné a kontrolované vybavenie
 • 50% zľavy pre našich zákazníkov, bez zálohy
 • Ferratová výstroj (tlmič pádov, sedák, prilba)
 • Horolezecká výstroj (mačky, čakan, prilba)
 • Lavínová výbava (lav. prístroj, sonda, lopata)
  Viac informácií

Zájazdy na mieru

 • Pre firmy a skupiny priateľov
 • Zájazdy podľa priania zákazníkov
 • Katalógové zájazdy v iných termínoch
 • Zájazdy do celého sveta na mieru
 • Individuálny prístup a poradenstvo
  Viac informácií

Partneri

Adam Sport
Skialp shop
Climbing Technology
Fatra guide
×

Varovanie

Zlyhalo načítavanie XML súboru.
administrator/manifests/libraries/lib_mws.xml
failed to load external entity "administrator/manifests/libraries/lib_mws.xml"